Informatie en Contact

Voor informatie over workshops en activiteiten
op maat kunt u contact opnemen met Agnes Looman tel: 06-47608868.
Het adres van Agneskruidentuin is:
Tuinderij Eyckenstein
Dorpsweg 264A 3738 CN Maartensdijk.

Agneskruiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nr 30252692.
Het Skalnummer is: 025792
Bankrekening: NL03RABO0149141866

Postadres AgnesKruiden
Eekhoornstraat 27
1216AP Hilversum
tel: 06-47608868
email: info@agneskruiden.nlU kunt uw vraag, bericht of bestelling versturen
naar het emailadres van Agnes, vergeet niet uw adres te vermelden
en eventueel uw telefoonnummer.

info@agneskruiden.nl

Agnes Looman is Herborist en gediplomeerd lid van het HerboristengildePrivacy Reglement AGNES KRUIDEN


UW PRIVACY

Agnes Kruiden vraagt u bij een bestelling om persoonlijke gegevens. Door het aanleveren van deze gegevens stelt u ons in staat om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en, op momenten dat dit nodig is, met u in contact te komen.
Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt. Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

WAT REGISTREREN WIJ?

We verzamelen de gegevens die nodig zijn om u de bestelde goederen, o.a. kruiden, kruidenthee en andere kruidenproducten, te kunnen verzenden. Tevens willen wij regelmatig een Nieuwsbrief sturen en/of op de website publiceren. De gegevens die u verstrekt worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij leggen de onderstaande gegevens van u vast:
  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer(s) en emailadres

We registreren dus alléén gegevens, die door uzelf worden verstrekt. Deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zo worden ze ook behandeld, met inachtneming van alles wat in deze wet wordt bepaald t.a.v. beveiliging van de gegevens.

WAAROM AGNES KRUIDEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Agnes Kruiden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wanneer u dit wilt, laten wij u zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde gegevens in het geautomatiseerde systeem staan, dan heeft u er altijd recht op dat deze gegevens worden aangepast.

HOE LANG AGNES KRUIDEN GEGEVENS BEWAART

Agnes Kruiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@agneskruiden.nl. Agnes Kruiden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GEHEIMHOUDING

Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie) en uitsluitend functionele informatie aan medewerkers van Agnes Kruiden.


Vastgesteld en gepubliceerd onder de naam PRIVACY REGLEMENT AGNES KRUIDEN te Amsterdam op 25 juni 2018Copyright Agnes Kruiden 2024